Parkovanie v OC Mlyny Nitra | Obchodné centrum | Mlyny Nitra - Mlyny Nitra

Parkovanie v OC Mlyny Nitra

 • 1. zóna parkovania t. j. podzemná garáž a parkovací dom okrem strechy - Pracovné dni

  • prvé 2 hodiny za kalendárny deň zdarma

  • tretia hodina 0,50 €

  • každá ďalšia začatá hodina 2,00 €

  1. zóna parkovania t. j. podzemná garáž a parkovací dom okrem strechy - Víkendy a sviatky

  • prvé 4 hodiny za kalendárny deň zdarma

  • ďalšie 2 hodiny (piata a šiesta hodina) 0,50 €

  • každá ďalšia začatá hodina 2,00 €

  2. zóna parkovania t. j. strecha na parkovacom dome - Pracovné dni

  • prvé 2 hodiny za kalendárny deň zdarma

  • tretia hodina 0,50 €

  • viac ako 3 hodiny 3 €/deň

  2. zóna parkovania t. j. strecha na parkovacom dome - Víkendy a sviatky

  • prvé 4 hodiny za kalendárny deň zdarma

  • ďalšie 2 hodiny (piata a šiesta hodina) 0,50 €

  • viac ako 6 hodín 3 €/deň

  V prípade straty lístka zaplatí vodič za vydanie duplikátu parkovacieho lístka sumu 3 eurá pri vydaní na infopulte - len v čase medzi 9.00 - 21.00 h, ak systém eviduje ŠPZ vozidla a za vydanie duplikátu parkovacieho lístka sumu 20 eur v prípade, ak systém neeviduje ŠPZ vozidla a v prípade vydania duplikátu parkovacieho lístka v automatickej pokladni - nonstop.

  Mapa_strecha_web2019.jpg

 • Prevádzkový poriadok parkoviska v OC Mlyny

 • Cenník parkovania OC Mlyny Nitra