Zmena v parkovaní15.05.2017Aktuálne podujatia:
Vážení návštevníci Galérie MLYNY Nitra,
 
pre skvalitnenie služieb v parkovaní nastávajú zmeny. Zmena umožní rýchlejší a komfortnejší vjazd a výjazd na parkoviská a preto od 15. 5. 2017 končí možnosť parkovania zdarma pre každý vjazd na 3 hodiny. Nárok na parkovanie zdarma máte 3 hodiny počas 24 hodín, zdarma parkovanie platí od 18.00h do 24.00h a tiež cez víkendy a štátne sviatky. Zmena nastáva aj v automatickom otvorení závory podľa ŠPZ, pričom je potrebné pri každom odchode z Galérie MLYNY označiť/ skontrolovať parkovací lístok v automatickej pokladni, a ak je potrebné zaplatiť parkovné. Ak počas 24 hodín prekročíte 3 hodiny parkovania, platíte za každú začatú hodinu 2,- EUR.
 
Veríme, že týmto skvalitnením služieb vám napomôžeme k príjemnejšiemu stráveniu času v Galérii MLYNY.

kalendár podujatí

Mám záujem dostávať informácie o akciách a podujatiach v Galérii MLYNY Nitra